GRADSKI RED VOŽNJE:
BELAFUŽA (P. PETRIĆA) KOLODVOR: 22:15 LINIJA: 1
CRNO KOLODVOR: 21:50 LINIJA: 4
DIKLO - PUNTAMIKA KOLODVOR: 22:20 LINIJA: 8
DRAČEVAC KOLODVOR: 21:45 LINIJA: 1
NOVO NASELJE BOKANJAC KOLODVOR: 22:20 LINIJA: 7
POLUOTOK (CENTAR) KOLODVOR: 21:45 LINIJA: 2,4
STANOVI - B.BRIG - VUKOVARSKA - PLOVANIJA KOLODVOR: 22:20 LINIJA: 3

DAN

00
.

MJESEC

00
.

GODINA

0000

SATI

00
:

MINUTE

00
:

SEKUNDE

00

Opći uvjeti internet prodaje voznih karata

 • .
 • Temeljem članka 35. stavka 2. točke 5. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalne radne organizacije Liburnija u društvo s ograničenom odgovornošću Liburnija Zadar, Liburnija d.o.o. Zadar, Ante Starčevića 1, OIB 03655700167, zastupana po direktoru Edvinu Šimunovu, dipl.iur. dana 24. lipnja 2019. godine u Zadru donosi sljedeće

  OPĆE UVJETE INTERNET PRODAJE VOZNIH KARATA

  OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim Općim uvjetima Internet prodaje voznih karata (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti Internet prodaje voznih karata temeljem kojih će Liburnija d.o.o. Zadar kao pružatelj usluge prodaje voznih karata putem službene stranice www.liburnija-zadar.hr korisnicima pružati uslugu Internet prodaje voznih karata.

  Ovi Opći uvjeti su dopuna Općih uvjeta obavljanja kolodvorske djelatnosti br. 01-1150/16 od 24. studenog 2016. godine.

  VOZNE KARTE

  Članak 2.

  Vozne karte za linijski prijevoz putnika mogu se kupiti putem službene Internet stranice Liburnije d.o.o. iz članka 1. ovih Općih uvjeta pri čemu korisnik prihvaća Opće uvjete Internet prodaje voznih karata, Opće uvjete obavljanja kolodvorske djelatnosti kao i Opće uvjete prijevoza izabranog prijevoznika.

  Prilikom ulaska u autobus korisnik koji je putem Interneta kupio voznu kartu dužan je istu ispisati na pisaču ili pohraniti u digitalnom obliku na svom digitalnom (pametnom) uređaju.

  Prilikom Internet kupnje povratnih voznih karata potrebno je rezervirati povratak sukladno Općim uvjetima obavljanja prijevoza odabranog prijevoznika.

  Internet kupnja vozne karte je moguća najkasnije jedan (1) sat od predviđenog polaska autobusa.

  Osim toga, sustav Internet prodaje voznih karata ne dozvoljava prodaju voznih karata za polaske duže od trideset (30) dana.

  Obzirom na tehničke posebnosti Interneta ne može se jamčiti da će svi moduli kupnje na mrežnim stranicama Liburnije d.o.o. biti raspoloživi u svakom trenutku.

  UGOVOR O PRIJEVOZU

  Članak 3.

  Prilikom Internet kupnje voznih karata ugovor o obavljenoj kupnji vozne karte je sklopljen dostavom vozne karte ili potvrde o uspješno izvršenoj kupnji elektroničkom poštom.

  Kako bi kupnja bila provedena, potreban je uspješan završetak modula plaćanja, a vozna karta će biti dostavljena putem elektroničke pošte nakon završetka plaćanja. U slučaju da se ne izvrši elektroničko plaćanje, kupnja se briše.

  Korisnik je kupnjom vozne karte, nakon uspješne platne transakcije, nakon koje je vozna karta i račun poslan e-mailom korisnika prihvatio ugovor o prijevozu.

  Ukoliko je korisnik prilikom kupovine vozne karte odabrao neki od popusta, prilikom ulaska u autobus prijevoznika isti zadržava pravo tražiti dokaz da korisnik ima pravo na odabrani popust. Ukoliko korisnik to ne dokaže, dužan je nadoplatiti punu cijenu vozne karte. U slučaju da korisnik ne pristane nadoplatiti razliku cijene u navedenom slučaju, prijevoznik zadržava pravo onemogućiti korisniku pravo ulaska u autobus.

  ZAMJENA VOZNIH KARATA

  Članak 4.

  Zamjena ili povrat vozne karte obavlja se na šalterima Autobusnog kolodvora Zadar i Biograd n/M popunjavanjem obrasca - Zahtjeva za povrat novca, i uz naplatu manipulativnih troškova od 10% vrijednosti vozne karte.

  Liburnija d.o.o. će prijevoznika e-mail porukom obavijestiti da je vozna karta vraćena ili zamijenjena odnosno da nije važeća.

  NAČIN PLAĆANJA

  Članak 5.

  Plaćanje je moguće isključivo kreditnim karticama.

  Obročno plaćanje je isključeno.

  NADLEŽNOST

  Članak 6.

  U slučaju spora ugovara se isključiva primjena prava u Republici Hrvatskoj i nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

  ZLOUPORABA

  Članak 7.

  Svaki pokušaj zlouporabe ispisane vozne karte biti će prijavljen nadležnim institucijama Republike Hrvatske. Prihvatom ovih Općih uvjeta korisnici pristaju da u slučaju zlouporabe ispisane vozne karte Liburnija d.o.o. koristi dostavljene osobne podatke s kreditne kartice.

  KONTAKT

  Članak 8.

  Sve eventualne upite u svezi Internet kupovine voznih karata korisnici mogu uputiti na e-mail: informacije@liburnija-zadar.hr, a na koje će biti odgovoreno u roku od tri (3) dana od dana zaprimanja upita.

  ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 9.

  Ovi Opći uvjeti objavljuju se na oglasnoj ploči Liburnije d.o.o., te na Internet stranici www.liburnija-zadar.hr.

  Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se osmog (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči Liburnije d.o.o.

  U Zadru, 24. lipnja 2019.godine
  Broj: 01-531/19

  LIBURNIJA d.o.o. Zadar
  Direktor
  Edvin Šimunov, v.r.

  Opći uvjeti Internet prodaje voznih karata objavljeni su na oglasnoj ploči Liburnije d.o.o. dana 24. lipnja 2019. godine, a stupaju na snagu dana 01. srpnja 2019. godine.

Kontakti

 • INFO TELEFON:

  Autobusni kolodvor Zadar: 060 305 305Autobusni kolodvor Biograd: 060 350 350Međunarodni promet: +385 23 316 915

 • PROMETNI ODJEL fax +385 (023) 302-594 mob. +385 (098) 320-167
 • TEHNIČKI ODJEL tel. +385 (023) 343-711 tel. +385 (023) 343-712
 • UPRAVA tel. +385 (023) 343-700 fax +385 (023) 343-730
JAVNA NABAVA