GRADSKI RED VOŽNJE:
BELAFUŽA (P. PETRIĆA) KOLODVOR: 14:15 LINIJA: 1
BIBINJE KOLODVOR: 14:20 LINIJA: 10
CRNO KOLODVOR: 14:15 LINIJA: 4
CRVENE KUĆE - ŠC SUPERNOVA KOLODVOR: 14:50 LINIJA: 11
DIKLO - PUNTAMIKA KOLODVOR: 14:00 LINIJA: 8
DRAČEVAC KOLODVOR: 14:20 LINIJA: 1
GAŽENICA (TRAJEKTNA LUKA) KOLODVOR: 14:30 LINIJA: 9
GRADSKO GROBLJE KOLODVOR: 14:40 LINIJA: 8
NOVO NASELJE BOKANJAC KOLODVOR: 14:00 LINIJA: 7
PLOVANIJA - BILI BRIG - VUKOVARSKA KOLODVOR: 14:00 LINIJA: 6
POLUOTOK (CENTAR) KOLODVOR: 14:15 LINIJA: 2,4
PUNTAMIKA KOLODVOR: 15:00 LINIJA: 5
ŠC SUPERNOVA KOLODVOR: 14:50 LINIJA: 11
STANOVI - B.BRIG - VUKOVARSKA - PLOVANIJA KOLODVOR: 14:20 LINIJA: 3
ŽMIRIĆI - PUNTAMIKA KOLODVOR: 14:20 LINIJA: 5

DAN

00
.

MJESEC

00
.

GODINA

0000

SATI

00
:

MINUTE

00
:

SEKUNDE

00

Vrijeme polaska autobusa za liniju

KOLODVOR ()

RADNIM DANOM:
*vrijedi od 07.09.2020.

Zadržavamo pravo na izmjene rasporeda i cijene linija.

Cijene karata i pokaza za liniju

KOLODVOR ()

Gradski prijevoz

 • .
 • Javni gradski prijevoz organiziran je kroz ukupno 12 linija na kojem prometuju 22 autobusa. Postojećim linijama obuhvaćeni su svi dijelovi grada Zadra.

  Odvijanje javnog gradskog prijevoza vrši se svakodnevno po utvrđenom voznom redu i to od 5,00 do 24,00 sata, a za vrijeme ljetne sezone do 01,00 sat. Polasci za sva gradska naselja odvijaju se sa glavnog kolodvora i to u pravilu svakih 20 minuta, osim Poluotoka (Centra) gdje autobus prometuje svakih 15 minuta.

  Postojeći sistem naplate putnicima omogućava korištenje prijelaza, tj. mogućnost vožnje na dvije i više linija jednom putnom kartom u određenom vremenskom razdoblju.

 • RASPORED PERONA
 • Peron 1:  Bibinje, Belafuža
  Peron 2:  Bokanjac - Novo Naselje, Dračevac
  Peron 3:  Bili Brig, Crvene kuće, Plovanija, ŠC "Supernova"
  Peron 4:  Poluotok (Centar)
  Peron 5:  Diklo, Puntamika, Žmirići, Gradsko groblje
  Peron 6:  Gaženica - Trajektna luka, Gaženica - Industrijska zona
  Peron 7:  Crno

 • POJEDINAČNA I KARNET KARTE
 • Pojedinačne karte putnici mogu kupiti:

   

  • u autobusu kod vozača i putem mobilne aplikacije "Smartica",
  • karnet karte za 2 vožnje pojedinačno ili u bloku od 10 karata (ukupno 20 vožnji) putnici mogu dobiti na svim kioscima "Tiska".

   

  Napomena:

   

  Vrijeme korištenja putnih karata kupljenih u autobusu ili na kiosku "Tiska" ograničeno je od trenutka poništenja do isteka vremena označenog na karti. Digitalne putne karte kupljene putem mobilne aplikacije Smartica vrijede od trenutna aktivacije karte putem uređaja za validaciju u autobusu. Putna karta kupljena na bilo koji način vrijedi pri prijelazu isključivo u istom pravcu kretanja u vremenskom ograničenju od 50 minuta. Putna karta za dva putovanja kupljena po označenoj cijeni vrijedi 15 dana od promjene cijene, a neiskorištene karte zamjenjuju se uz nadoplatu u roku od 30 dana. Nakon naznačenog roka karta se ne može koristiti ili zamijeniti.

 • DUŽNOSTI PUTNIKA
  • Pri ulasku u autobus putnik je dužan pokazati vozaču kartu (pojedinačnu, karnet, mjesečnu ili godišnju iskaznicu).
  • Putnik je dužan poništiti u poništivaču karnet za jedno ili dva putovanja.
  • Na zahtjev službene osobe Liburnije d.o.o. (kontrolora) putnik je dužan pokazati putnu kartu.
  • Putnik koji je zatečen u autobusu bez putne karte ili sa neispravnom kartom plaća kaznu.
  • Cijena kazne je 100,00 kn u gradskom i prigradskom prometu.
 • POKAZNA MJESEČNA KARTA
  • Pokazna mjesečna karta je sa fotografijom putnika i ona je neprenosiva. Vrijedi samo za osobu na koju glasi i ako je na markici tekućeg mjeseca upisan odgovarajući broj iskaznice.
  • Ispravnu mjesečnu kartu čini iskaznica i markica za tekući mjesec, uložena u PVC folije.
  • Iskaznice, markice i PVC folije mogu se kupiti na odjelu prodaje karata "Liburnije".
  • Prodaja mjesečnih karata počinje 28 u mjesecu za slijedeći mjesec. Markica vrijedi samo za mjesec za koji je izdana i to od prvog do  zadnjeg dana u mjesecu.
  • Oštećenu pokaznu mjesečnu kartu putnik je dužan zamijeniti za novu.

   

  Radnička pokazna mjesečna karta:

   

  • Na radničku pokaznu mjesečnu kartu imaju pravo svi građani.
  • Izdaje se uz predočenje osobne iskaznice i ispunjenog Zahtjeva za izdavanje pokazne karte.
  • Izdana iskaznica vrijedi neograničeno.

   

  Učenička - studentska pokazna mjesečna karta:

   

  • Na pokaznu mjesečnu kartu imaju pravo redoviti polaznici osnovnih, srednjih, viših i visokih škola, te fakulteta.
  • Iskaznica za učeničku i studentsku pokaznu mjesečnu kartu vrijedi od 01. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine.
  • Učenička i studentska iskaznica se izdaje na osnovu zamolnice ovjerene u školi ili na fakultetu i ispunjenog Zahtjeva za izdavanje učeničke pokazne karte.

   


  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UČENIČKE POKAZNE KARTE

  ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POKAZNE KARTE

   

 • BESPLATAN PRIJEVOZ
 • Pravo na besplatan prijevoz autobusom imaju slijedeće osobe na području Grada Zadra:

   

  • djeca do 5 godina u pratnji odraslih osoba (najviše troje djece),
  • slijepe osobe uz člansku iskaznicu Udruge slijepih,
  • pripadnici MUP-a u uniformi,
  • komunalni redarstvenici sa iskaznicom.

   

  Pravo na besplatnu iskaznicu imaju osobe koje imaju prebivalište na području Grada Zadra, a razvrstavaju se u slijedeće kategorije:

   

  1. Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na mirovinu,
  2. Umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 2.750,00 kn,
  3. Članovi obitelji korisnika „stalne pomoći“ koji se nalaze na redovitom školovanju,
  4. Članovi slijedećih udruga građana:
      - Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja,
      - Udruge branitelja oboljenih od PTSP-a,
      - Udruge civilnih stradalnika Domovinskog rata,
      - Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Svjetlo“ i
      - Udruge tjelesnih invalida Zadar.
  5. Redovni studenti Sveučilišta u Zadru.

   

  Kategorije građana navedene od točke 1. do 5. ostvaruju pravo na besplatni javni gradski prijevoz predočenjem odgovarajućih dokaza, a na zahtjev mjerodavnih osoba Liburnije d.o.o. kako slijedi:

   

  • osobe navedene u točki 1. uz predočenje potvrde Područne službe HZMO-a da ne ostvaruju pravo na mirovinu,
  • osobe navedene u točki 2. uz predočenje posljednjeg odreska mirovinskih primanja,
  • osobe iz točke 3. predočenjem odgovarajućeg Rješenja Centra za socijalnu skrb,
  • osobe iz točke 4. uz predočenje iskaznice o pripadnosti jednoj od navedenih udruga,
  • osobe iz točke 5. uz predočenje potvrde o upisu u tekuću akademsku godinu.

   

  Sve osobe obvezne su donijeti jednu sliku formata kao za osobnu iskaznicu i ispunjen Zahtjev za izdavanje pokazne karte.
  Cijena godišnje iskaznice je 20,00 kn.
  Iskaznice se izdaju samo u sjedištu Liburnije d.o.o. (odjel prodaje karata).

   

  *PDV (25%) uključen u cijenu karte
  *Vrijedi od 01. travnja 2012.