GRADSKI RED VOŽNJE:
BELAFUŽA (P.PETRIĆA) KOLODVOR: 05:15 LINIJA: 1
BIBINJE KOLODVOR: 06:45 LINIJA: 10
BOKANJAC KOLODVOR: 05:00 LINIJA: 7
BOKANJAC - NOVO NASELJE KOLODVOR: 05:00 LINIJA: 7
CRNO KOLODVOR: 05:05 LINIJA: 4
DIKLO KOLODVOR: 05:00 LINIJA: 8
DRAČEVAC KOLODVOR: 05:45 LINIJA: 1
GAŽENICA (TRAJEKTNA LUKA) KOLODVOR: 05:50 LINIJA: 9
GRADSKO GROBLJE KOLODVOR: 07:55 LINIJA: 8
MARINA (SUKOŠAN) KOLODVOR: 06:45 LINIJA: 10
PLOČE KOLODVOR: 05:45 LINIJA: 1
PLOVANIJA-B.BRIG KOLODVOR: 07:10 LINIJA: 6
POLUOTOK (CENTAR) KOLODVOR: 05:30 LINIJA: 2,4
POLUOTOK - GAŽENICA (INDUSTRIJSKA ZONA) KOLODVOR: 05:40 LINIJA:
POLUOTOK - KOLODVOR - CRNO KOLODVOR: 05:50 LINIJA:
PUNTAMIKA (BORIK) KOLODVOR: 05:00 LINIJA: 5,8
STANOVI-B.BRIG-PLOVANIJA KOLODVOR: 05:00 LINIJA: 3
SUPERNOVA/VELETRŽNICA KOLODVOR: 07:50 LINIJA: 4,6
ŽMIRIĆI KOLODVOR: 07:00 LINIJA: 5

DAN

00
.

MJESEC

00
.

GODINA

0000

SATI

00
:

MINUTE

00
:

SEKUNDE

00

Pristup informacijama

 • .
 • 1) Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

  Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

  2) Službenik za informiranje

  „Liburnija“ d.o.o. Zadar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

  Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Liburnije d.o.o. na sljedeće načine:

  • Putem telefona na broj: +385 (0)23 343-700
  • Putem faksa na broj: +385 (0)23 343-730
  • Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: marijana.bajlo@liburnija-zadar.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
  • Poštom na adresu: „Liburnija d.o.o., Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
  • Osobno na adresu: Liburnije d.o.o., Ivana Matije Škarića bb 1, 23000 Zadar, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 14:00 sati.

  Zahtjev za pristup informacijama
  Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

  Službenik za informiranje:
  Marijana Bajlo, bacc.admin.publ.

  3) Naknada za pristup informacijama

  „Liburnija“ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

  Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

  • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
  • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
  • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
  • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
  • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

  Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

  NAPOMENA:
  Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti, te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. „Liburnija“ d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

  4) Pravo na pristup informacijama uređuju
  • Opći propisi
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
  • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
  • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
  • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
  • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
  • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
  • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
  • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
  • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).


  • Propisi EU
  • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
  • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
  • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).  5) Godišnji financijski izvještaj
  6) Zakonski propisi
  7) Donacije
  8) Ostala izvješća
  • •) Izvješće o radu
  • •) Sjednice Nadzornog odbora
  • •) Strateški dokumenti
  • •) Ostali dokumenti

Kontakti

 • INFO TELEFON:

  Autobusni kolodvor Zadar: 060 305 305Autobusni kolodvor Biograd: 060 350 350Međunarodni promet: +385 23 316 915

 • PROMETNI ODJEL fax +385 (023) 302-594 mob. +385 (098) 320-167
 • TEHNIČKI ODJEL tel. +385 (023) 343-711 tel. +385 (023) 343-712
 • UPRAVA tel. +385 (023) 343-700 fax +385 (023) 343-730