CITY TRANSPORT TIMETABLE:
B.BRIG-VUKOVARSKA-PLOVANIJA CENTRAL BUS STATION: 09:05 LINE: 3
BELAFUŽA (P.PETRIĆA) CENTRAL BUS STATION: 09:15 LINE: 1
BIBINJE CENTRAL BUS STATION: 09:20 LINE: 10
BOKANJAC CENTRAL BUS STATION: 09:05 LINE: 7
BOKANJAC - NOVO NASELJE CENTRAL BUS STATION: 09:05 LINE: 7
CRNO CENTRAL BUS STATION: 09:30 LINE: 4
CRVENE KUĆE - SUPERNOVA CENTRAL BUS STATION: 08:50 LINE: 11
DIKLO CENTRAL BUS STATION: 09:05 LINE: 8
DRAČEVAC CENTRAL BUS STATION: 09:00 LINE: 1
GAŽENICA (TRAJEKTNA LUKA) CENTRAL BUS STATION: 08:50 LINE: 9
GRADSKO GROBLJE CENTRAL BUS STATION: 08:55 LINE: 8
MARINA (SUKOŠAN) CENTRAL BUS STATION: 09:20 LINE: 10
PLOČE CENTRAL BUS STATION: 09:00 LINE: 1
PLOVANIJA-B.BRIG CENTRAL BUS STATION: 09:10 LINE: 6
POLUOTOK (CENTAR) CENTRAL BUS STATION: 09:00 LINE: 2,4
POLUOTOK - GAŽENICA (INDUSTRIJSKA ZONA) CENTRAL BUS STATION: 13:45 LINE:
POLUOTOK - KOLODVOR - CRNO CENTRAL BUS STATION: 12:45 LINE:
PUNTAMIKA (BORIK) CENTRAL BUS STATION: 09:00 LINE: 5,8
SUPERNOVA CENTRAL BUS STATION: 09:50 LINE:
ŽMIRIĆI CENTRAL BUS STATION: 09:00 LINE: 5

DAY

00
.

MONTH

00
.

YEAR

0000

HOURS

00
:

MINUTES

00
:

SECONDS

00

Public procurement

 • .
 • Obavijest o postojanju sukoba interesa

  Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) LIBURNIJA d.o.o. objavljuje kako u smislu odredbe članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

  • PROSPER DK d.o.o., Čakovečka 3, Donji Kraljevec, OIB: 61481078760
  • CONSILIO PATRIS j.d.o.o., Nenada Mataka 15, Zadar, OIB: 45180123946


  U Zadru, 20. veljače 2018.

  • PDF documents:
  • Period of Deadline:
   Početak: 15.10.2018. Kraj: 07.11.2018.
  • Name and Description:

   Originalni MAN i Mercedes rezervni dijelovi za motore ili jednakovrijedni

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originalni MAN i Mercedes rezervni dijelovi za motore ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-12/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 16. listopada 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2018/S 0F5-0028357.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. studenog 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 11.10.2018. Kraj: 05.11.2018.
  • Auto gume (nove)

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Auto gume (nove), evidencijski broj nabave EMV-11/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 12. listopada 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2018/S 0F5-0028060.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 05. studenog 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 02.10.2018. Kraj: 30.10.2018.
  • Originalni MAN rezervni dijelovi ili jednakovrijedni

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originalni MAN rezervni dijelovi ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-10/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 03. listopada 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2018/S 0F5-0027017

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. listopada 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 25.09.2018. Kraj: 16.10.2018.
  • Usluge protektiranja auto guma

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge protektiranja auto guma, evidencijski broj nabave EMV-8/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 26. rujna 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske pod brojem 2018/S 0F5-0026209.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 11.09.2018. Kraj: 23.10.2018.
  • Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo, evidencijski broj nabave EVV-1/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 13. rujna 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatke pod brojem: 2018/S 0F5-0024794.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. listopada 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 28.08.2018. Kraj: 05.09.2018.
  • PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo

   • Naručitelj Liburnija d.o.o., Ante Strčevića 1, 23000 Zadar, OIB: 03655700167 planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave: Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo.

     

    Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br.120/16), naručitelj dana 28. kolovoza 2018. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi zajedno s troškovnicima i tehničkim specifikacijama za sve tri grupe predmeta nabave.

     

    Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 5. rujna 2018. godine.

     

    Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti naručitelju elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

    Nakon završetka prethodnog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

    Nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljen opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne.

     

    Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
     

  • Početak: 27.07.2018. Kraj: 17.08.2018.
  • Usluge osiguranja za potrebe Liburnije d.o.o.

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge osiguranja za potrebe Liburnije d.o.o., evidencijski broj nabave EMV-7/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 30. srpnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F5-0020390.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. kolovoza 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 07.06.2018. Kraj: 02.07.2018.
  • Originalni ZF rezervni dijelovi za mjenjače ili jednakovrijedni

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originalni ZF rezervni dijelovi za mjenjače ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-6/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 08. lipnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F5-0014902.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 02. srpnja 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 24.05.2018. Kraj: 18.06.2018.
  • Opskrba električnom energijom

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave EMV-5/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 25. svibnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F5-0013620.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. lipnja 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 10.05.2018. Kraj: 04.06.2018.
  • Kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom putem financijskog leasinga

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom putem financijskog leasinga, evidencijski broj nabave EMV-4/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 11. svibnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F5-0012178.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. lipnja 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 08.05.2018. Kraj: 15.05.2018.
  • PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo

   • Naručitelj Liburnija d.o.o., Ante Strčevića 1, 23000 Zadar, OIB: 03655700167 planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave: Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo. 

     

    Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br.120/16), naručitelj dana 28. ožujka 2018. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi zajedno s troškovnicima i tehničkim specifikacijama za sve tri grupe predmeta nabave.

     

    Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 15. svibnja 2018. godine.

     

    Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti naručitelju elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

    Nakon završetka prethodnog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

    Nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljen opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne.

     

    Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
     

  • Početak: 16.04.2018. Kraj: 07.05.2018.
  • Originalni Mercedes rezervni dijelovi ili jednakovrijedni

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originalni Mercedes rezervni dijelovi ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-3/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 17. travnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F5-0009688.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 28.03.2018. Kraj: 06.04.2018.
  • PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo, s dodatnom opremom i obukom djelatnika naručitelja

   • Naručitelj Liburnija d.o.o., Ante Strčevića 1, 23000 Zadar, OIB: 03655700167 planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave: Autobusi za pružanje usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza s niskom emisijom CO2, koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo, s dodatnom opremom i obukom djelatnika naručitelja.

     

    Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br.120/16), naručitelj dana 28. ožujka 2018. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi zajedno s troškovnicima i tehničkim specifikacijama za sve tri grupe predmeta nabave.

     

    Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 06. travnja 2018. godine.

     

    Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti naručitelju elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

    Nakon završetka prethodnog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

    Nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljen opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne.

     

    Stručno povjerenstvo za javnu nabavu
     

  • Početak: 21.02.2018. Kraj: 26.03.2018.
  • Autoelektrika

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Autoelektrika, evidencijski broj nabave EMV-2/2018.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 22. veljače 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F5-0004472.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. ožujka 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 29.12.2017. Kraj: 23.01.2018.
  • Pneumatika

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Pneumatika, evidencijski broj nabave EMV-9/2017.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 02. siječnja 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0028046.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 27.12.2017. Kraj: 22.01.2018.
  • Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge, male vrijednosti, za predmet nabave: Usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, evidencijski broj nabave: EMV-1/2018.

     

    Društvene i druge posebne usluge - sektorska nabava - poziv objavljen je dana 28. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem objave 2017/S F22-0027560.

     

    Rok za dostavu ponuda je 22. siječnja 2018. godine do 11,00 sati.

  • Početak: 18.12.2017. Kraj: 22.01.2018.
  • Dizelsko gorivo Eurodizel BS i plinsko ulje

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Dizelsko gorivo Eurodizel BS i plinsko ulje, evidencijski broj nabave EVV-1/2017.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 18. prosinca 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0026629.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 08.12.2017. Kraj: 13.12.2017.
  • PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- Dizelsko gorivo Eurodiesel BS i plinsko ulje

   • Naručitelj, Liburnija d.o.o. planira pokrenuti postupak javne nabave za predmet nabave Dizelsko gorivo BS i plinsko ulje.

     

    Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br.120/16), naručitelj dana 8. prosinca  2017. godine stavlja na Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt Dokumentacije o nabavi.

     

    Dostava primjedbi i prijedloga

    Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama  www.liburnija-zadar.hr.

    Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na Dokumentaciju o nabavi dostaviti naručitelju na adresu e-pošte: marija.fantela.knezevic@liburnija-zadar.hr

     

    Izvješće

    Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi Izvješće koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.liburnija-zadar.hr.

     

    Naručitelj: Liburija d.o.o.

    Rok za dostavu komentara: 13.12.2017.

    Adresa e-pošte za dostavu prijedloga i primjedbi: marija.fantela.knezevic@liburnija-zadar.hr

  • Početak: 22.11.2017. Kraj: 22.11.2017.
  • Dizelsko gorivo Eurodiesel BS (isporuka na Dugom Otoku)

   • Liburnija d.o.o. pokrenula je pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s ciljem sklapanja ugovora u predmetu nabave: Dizelsko gorivo Eurodiesel BS (isporuka na Dugom Otoku), evidencijski broj nabave EMV-8/2017.

     

    Poziv na pregovaranje poslan je dana 25. listopada 2017. gospodarskom subjektu ZTO Barbara Exclusive, Sali.

    Obavijest za dobrovoljnu ex ante transparentnost - sektorska nabava objavljena je 22. studenog 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S F15-0024257.

  • Početak: 17.10.2017. Kraj: 07.11.2017.
  • Usluge protektiranja auto guma

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluge protektiranja auto guma, evidencijski broj nabave EMV-7/2017.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 17. listopada 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0021284.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. studenog 2017. godine do 11:00 sati.

  • Početak: 17.10.2017. Kraj: 07.11.2017.
  • Auto gume (nove)

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Auto gume (nove), evidencijski broj nabave EMV-6/2017.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 17. listopada 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0021276.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. studenog 2017. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 21.09.2017. Kraj: 12.10.2017.
  • Originalni MAN rezervni dijelovi ili jednakovrijedni

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originalni "MAN" rezervni dijelovi ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-5/2017.

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 22.rujna 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0019491.

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. listopada 2017. godine do 10:00 sati.

  • Početak: 21.09.2017. Kraj: 12.10.2017.
  • Originalni dijelovi za MAN i Mercedes motore ili jednakovrijedni

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originlalni dijelovi za "MAN"  i "Mercedes" motore ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-4/2017.

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 22.rujna 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0019456.

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. listopada 2017. godine do 11:00 sati.

  • Početak: 24.04.2017. Kraj: 15.05.2017.
  • Originalni "Mercedes" rezervni dijelovi ili jednakovrijedni

   • LIBURNIJA d.o.o. Zadar pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Originalni Mercedes rezervni dijelovi ili jednakovrijedni, evidencijski broj nabave EMV-3/2017.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 24. travnja 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0007626.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2017. godine do 11:00 sati.

  • Početak: 20.03.2017. Kraj: 25.04.2017.
  • Rabljeni autobus prigradskog tipa za prijevoz putnika

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rabljeni autobus prigradskog tipa za prijevoz putnika, evidencijski broj nabave EMV-2/2017.

     

    Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 21. ožujka 2017. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2017/S 0F5-0005026.

     

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. travnja 2017. godine do 11:00 sati.
     

  • Početak: 27.01.2017. Kraj: 16.02.2017.
  • Usluge tjelesne zaštite imovine i osoba

   • LIBURNIJA d.o.o. pokrenula je postupak dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge, male vrijednosti, u predmetu nabave "Usluge tjelesne zaštite imovine i osoba".

     

    Poziv na nadmetanje objavljen je dana 30. siječnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem objave 2017/S F22-0001612.

    Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. veljače 2017. godine do 11,00 sati.

Contacts

 • INFO PHONE:

  International traffic: +385 23 316 915Central Bus Station Zadar: 060 305 305Central Bus Station Biograd: 060 350 350

 • TRANSPORT DEPT. fax +385 (023) 302-594 cell +385 (098) 320-167
 • TECHNICAL DEPT. tel +385 (023) 343-711 tel +385 (023) 343-712
 • MANAGEMENT tel +385 (023) 343-700 fax +385 (023) 343-730